Het nieuwe ontslagrecht per juli 2015

ontslag wetgevingMen heeft er vele jaren voor nagedacht en moeten vergaderen, maar eindelijk is het ervan gekomen: het nieuwe ontslagrecht per juli 2015 zullen er nieuwe regels van ontstaan bij het ontslaan van werknemers. Het kabinet is van plan om het ontslagrecht een stuk eenvoudiger, sneller en eerlijker te laten verlopen. Het kabinet is ook van mening dat het nieuwe ontslagrecht minder kostelijk moet zijn voor de werkgevers én daarbij komt kijken dat het nieuwe ontslagrecht ingaande per juli 2015 zich iets meer moet richten bij werknemers die zijn ontslaan en die een nieuwe baan moeten vinden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar?

Voordat er iemand ontslagen wordt op de werkvloer, controleert UWV of de kantonrechter of het ontslag inderdaad rechtsgeldig is. Vanaf 1 juli 2015 zal het ontslag een andere route volgen dan wat men nu gewend is:

  • Het UWV gaat vanaf dan over het bedrijfseconomisch ontslag en ook ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Ontslag door andere redenen bijvoorbeeld door diefstal zullen allemaal gaan vanaf juli via de kantonrechter.

Nu nog kan de werkgever nog bepalen welke route hij kiest. Meestal gebeurt het via het UWV. Het kabinet heeft gepleit voor deze verandering omdat men een gelijke behandeling wil voor iedereen. Daarbij komt kijken dat men sneller de zaak wil laten voorkomen. Mocht een ontslag op deze manier niet rechtsgeldig zijn, dan kun je sneller terug aan het werk.

Wijziging ontslagrecht 2015

Vanaf 1 juli 2015 zal Nederland niet meer spreken van een ontslagvergoeding, maar van een transitievergoeding. In de praktijk komt het erop neer dat vaste en tijdelijke werknemers een vergoeding zullen krijgen als zij ontslagen orden. Er is één enkele voorwaarde aan verbonden en dat is dat het initiatief voor het ontslag wel moet liggen bij de werkgever. Een werkmener die zelf ontslag neemt, kan dus geen transitievergoeding krijgen. Het kabinet wil dat deze vergoeding wordt gebruikt als een werknemer zich bijvoorbeeld moet omscholen.

Vooraarden voor een transitievergoeding:

  • De werkgever betaalt dit aan een persoon die langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Bij ernstige verwijtbaarheid zoals diefstal heeft een werknemer geen recht op de vergoeding.
  • De vergoeding wordt berekend per dienstjaar. De algemene regel is 1/3 salaris per maand per dienstjaar. Een werknemer die langer dan tien jaar in dienst is geweest krijgt ½.
  • De vergoeding mag maximaal €75.000 zijn of zoals dat een jaarsalaris noemt, mag dit bedrag niet overstijgen.

Belangrijke uitzondering is dat voor een werkgever die geen 25 mensen in dienst heeft, deze regeling niet geldt.

Bron: http://www.ontslagspecialist.nl/ontslagrecht-2015.html